Lukk

Din handlevogn(0 )

Handlevognen er tom
Totalt: 0 kr
Til kassen

Integritetspolicy for Nordic KidsWear AB

Din integritet er viktig for oss. Vår policy for behandling av personopplysninger inneholder blant annet en beskrivelse av hvilke opplysninger vi samler inn, hvilket formål de samles inn for, hvordan du kan kontrollere dine egne opplysninger og hvordan du kan kontakte oss.

Personopplysningsansvarlig

Nordic KidsWear AB 556675- 5772, Västra Finnbodavägen 2, 131 30 NACKA, Sverige er personopplysningsansvarlig for behandling av personopplysninger hos Nordic KidsWear. Den personopplysningsansvarlige har ansvar for at Nordic KidsWear behandler opplysningene i samsvar med gjeldende lover.

 

1) For å kunne behandle bestillinger/kjøp

Personopplysninger behandles for følgende formål:

 • Levere bestilte/kjøpte produkter eller tjenester (inkludert leveringsmeldinger eller kontakt som gjelder leveringen)
 • Utføre identifikasjon og alderskontroll
 • Behandle betaling (inkludert analyse av hvilke betalingsløsninger som skal tilbys)
 • Adressekontroll mot eksterne kilder
 • Behandle returer, reklamasjoner og garantisaker

Personopplysningskategoriene som behandles, er:

 • Navn
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post, telefonnummer)
 • Betalingsinformasjon (f.eks. transaksjonsreferanse, transaksjonstidspunkt, kortnummer)
 • Personnummer
 • Kundenummer
 • Betalingshistorikk
 • Ordreinformasjon, f.eks. hvilken vare som er bestilt, eller om varen skal leveres til en annen adresse

Lovmessige årsaker: Oppfyllelse av kjøpsavtale 

 

2) For å kunne markedsføre produkter og tjenester

Personopplysninger behandles for følgende formål:

 • Sende direktemarkedsføring via e-post, sosiale medier eller andre liknende elektroniske kommunikasjonskanaler

Personopplysningskategoriene som behandles, er:

 • Navn
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post, telefonnummer)
 • Alder
 • Poststed
 • Opplysninger om gjennomførte kjøp

Lovmessige årsaker:

Uregistrert kunde - berettiget interesse.

Mottakere av nyhetsbrev og besøkende på nettsted - berettiget interesse.

Behandlingen er nødvendig for å kunne ivareta din og vår interesse av å markedsføre produkter og tjenester.

 

3) For å kunne gjennomføre og behandle deltakelse i konkurranser og arrangementer

Personopplysninger behandles for følgende formål:

 • Kommunisere med deltakere i en konkurranse
 • Utføre identifikasjon og alderskontroll
 • Kåre vinnere og formidle gevinster

De kategoriene av personopplysninger som behandles, er:

 • Navn
 • Personnummer eller alder
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post, telefonnummer)
 • Opplysninger som er oppgitt sammen med konkurransebidrag

Lovmessige årsaker: Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å kunne ivareta din og vår interesse av å gjennomføre og behandle konkurranser og arrangementer.

 

4) For å kunne behandle kundeservicesaker

Personopplysninger behandles for følgende formål:

 • Kommunisere med kunden og svare på forespørsler som kundeservice får inn via telefon eller i digitale kanaler (inkludert sosiale medier)
 • Kunne utføre identifiseringer
 • Behandle klage- og supportsaker (inkludert teknisk support)

Personopplysningskategoriene som behandles, er:

 • Navn
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post, telefonnummer)
 • Din korrespondanse
 • Opplysninger om kjøpstidspunkt, kjøpssted, feil/klage på produkt
 • Tekniske opplysninger om utstyret der dette kreves for å behandle supportsaken
 • Personnummer

Lovmessige årsaker: Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å kunne ivareta din og vår interesse av å behandle kundeservicesaker.

 

Deling og overføring av personopplysninger

Personopplysninger kan også overføres til andre selskaper som Nordic KidsWear samarbeider med, for å kunne utføre nødvendig behandling f.eks. med tanke på markedsføring, mediebyråer, distribusjon og transport, betalingsløsninger og IT-tjenester. Personopplysninger som deles med Nordic KidsWear-partnere, skal behandles i henhold til Nordic KidsWears instruksjoner og for Nordic KidsWears regning, og kun til formål som er forenlige med formålene som Nordic KidsWear har samlet inn informasjonen for.

Nordic KidsWear kan utlevere personopplysninger til selskaper som tilbyr betalingsløsninger (f.eks. betalingstjenesteleverandører og banker) og selskaper som utfører generell varetransport (f.eks. logistikkselskaper og speditører). I slike tilfeller skal partnerne behandle opplysningene som selvstendige personopplysningsansvarlige i samsvar med sine egne integritetspolicyer og behandlingsinstruksjoner.

Opplysningene som vi samler inn fra deg, blir lagret innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), men de kan også bli overført og bearbeidet i land utenfor EØS. All slik overføring av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lover.

 

Lagring av personopplysninger

Behandlingen skjer i samsvar med gjeldende lover og innebærer at personopplysninger ikke bevares i lengre tid enn det som er nødvendig med hensyn til formålene med behandlingen. Dette innebærer rent praktisk at opplysninger fjernes når de ikke lenger er aktuelle eller nødvendige for de formålene som de er samlet inn for. Til markedsføringsformål brukes ikke informasjon om kjøpstransaksjoner som er eldre enn 3 år. Alle personopplysninger behandles imidlertid med høy sikkerhet og konfidensialitet.

 

Dine rettigheter og valg

Rett til tilgang: Du har rett til å be om informasjon om de personopplysningene vi har om deg når som helst. Du kan kontakte Nordic KidsWear, som sender deg personopplysningene på e-post.

Rett til rettelse: Du har rett til å be om rettelse av personopplysningene dersom de inneholder feil, inkludert rett til å komplettere ufullstendige personopplysninger. 

Rett til sletting: Du har når som helst rett til å slette alle personopplysninger som behandles av Nordic KidsWear, med unntak av følgende situasjoner

 • Du har en pågående sak med kundeservice
 • Du har en pågående ordre som ennå ikke er sendt, eller som delvis er sendt
 • Du har ubetalt gjeld hos Nordic Kids Wear, uavhengig av betalingsmetode
 • Dersom du har kjøpt noe, lagrer vi personopplysningene dine i tilknytning til transaksjonen for bokføringsformål

Rett til begrensning: Du har rett til å kreve at Nordic KidsWear begrenser behandlingen av personopplysningene dine under følgende omstendigheter:

Dersom du har hevdet at dine personopplysninger inneholder feil, må Nordic KidsWear begrense all behandling av disse opplysningene mens det pågår utredning av om personopplysningene er korrekte.
Dersom behandlingen av personopplysningene strider mot loven, kan du motsette deg at personopplysningene dine slettes og i stedet kreve at bruken av personopplysningene begrenses.
Dersom Nordic KidsWear ikke lenger har behov for personopplysningene, men de kreves for at du skal kunne forsvare deg mot rettslige tiltak.

 

Om cookies

Det kan samles inn personopplysninger når du bruker isbjornofsweden.com, og da lagres det informasjon om bruk og om hvilke sider du besøker. Det kan være teknisk informasjon om din enhet og Internett-tilkobling, slik som operativsystem, nettleserversjon, IP-adresse, cookies og unike ID-er. Ved besøk på isbjornofsweden.com der tjenestene våre finnes, kan vi bruke forskjellige teknologier for å kjenne deg igjen, slik at vi kan lære mer om brukerne. Dette kan skje direkte eller ved bruk av teknologi fra tredjeparter. Dette kan for eksempel være bruk av cookies.

 

Hva er en cookie?

Det finnes to typer cookies. Den ene typen lagrer en tekstfil over lengre tid, men har en utløpsdato. Formålet med en slik cookie kan for eksempel være å fortelle deg hva som er nytt siden forrige besøk. Den andre typen er en såkalt session cookie, som ikke har noen utløpsdato. Tekstfilen lagres midlertidig mens du er inne og surfer på en side og holder for eksempel styr på hvilket språk du ønsker å bruke. Så snart nettleseren lukkes, slettes tekstfilen.

 

Hvorfor bruker vi cookies?

På isbjornofsweden.com bruker vi for eksempel cookies for å holde styr på hvilke varer du har lagt i handlekurven. Dessuten bruker vi cookies for å få frem webstatistikk. Denne statistikken trenger vi for å videreutvikle isbjornofsweden.com. Informasjonen er ikke tilgjengelig for andre parter enn Nordic KidsWear AB.

For å få fullt utbytte av isbjornofsweden.com må du godta cookies, og det gjør du gjennom innstillingene i nettleseren. Dersom du ikke vil godta cookies, kan du slå av cookies via sikkerhetsinnstillingene i nettleseren. Men dette betyr at isbjornofsweden.com ikke kommer til å fungere som tiltenkt.

 

Behandling av personnummer

Vi behandler bare personnummeret ditt når det er tydelig begrunnet med hensyn til formålet, dersom det er nødvendig for sikker identifisering eller dersom det finnes andre gode grunner til det. I situasjoner der vil være tilstrekkelig å bruke kundenummeret, gjør vi heller det for å redusere bruken av personnummer så mye som mulig.

 

Klager

Dersom du mener at Nordic KidsWear behandler personopplysningene dine på feil måte, kan du kontakte oss. Du har også rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet.

 

Kontaktopplysninger

Du kan kontakte personopplysningsombudet vårt på Telefonnummer: 08-570 319 18

Oppdateringer til integritetsmeldingen
Vi kan få behov for å oppdatere integritetsmeldingen. Nyeste versjon av integritetsmeldingen er alltid tilgjengelig på nettstedet vårt. Vi varsler deg om eventuelle vesentlige endringer i integritetsmeldingen, for eksempel formålet med bruken av personopplysningene dine, ombudets identitet eller dine rettigheter.