Visa alla produkter eller välj kategori nedan:

Köpvillkor

För att handla på Nordic KidsWear AB måste du ha fyllt 18 år. Vi förbehåller oss rätten att annullera ordrar från personer som uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar.Följande grundkrav gäller för att få betala mot faktura samt delbetala 1.Ingen betalningsanmärkning 2.Stadigvarande inkomst av tjänst 3. Årsinkomst överstigande 120 000 kr. Vid försenad eller utebliven betalning utgår en påminnelseavgift om f n 50kr samt dröjsmålsränta med 24% per år. Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för skrivfel och ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. Samtliga priser är inklusive moms. Du betalar en fraktkostnad per beställning, se punkt 5.

1. Leveranstid

Se leveranstiden i respektive produkts informationstext. Leveranstiden ( Sverige) är vanligtvis 1 - 3 arbetsdagar från beställningsdagen. Har produkterna du vill beställa olika långa leveranstider och du vill ha varor med kort leveranstid först bör du göra två separata beställningar. Vid eventuell leveransförsening meddelas du via e-post eller telefon om detta 7 respektive 20 dagar efter köpttillfället. Vid leveransförsening har du rätt att häva köpet. Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella prisfel.

2. Bekräftelse

När vi mottagit din beställning skickar vi dig snarast en bekräftelse per e-post med information om din order. Det är bra om du sparar detta mail för att ha till hands vid eventuell kontakt med oss.

3. Högsta orderbelopp och kreditgräns

Vid fakturering och delbetalning varierar kreditgränsen och beräknas när köpet slutförs. Kreditgränsen sätts vid varje enskilt köp efter sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia. Maximalt kreditbelopp per köp 15 000 kr.

4. Betalningsalternativ

Vid köp förbehåller vi oss rätten att göra en kreditupplysning genom  Ecster. Är du konsument påverkar den dock inte din kreditvärdighet och kan inte heller ses av någon annan. Insamling och behandling av dina personuppgifter samt kreditupplysning är nödvändig för att vi ska kunna behandla ditt önskemål om 14 dagars kredit. Om du har erlagt betalning och på ett korrekt sätt häver köpet så gör vi en återbetalning av beloppet inom 30 dagar. Du har möjlighet att välja mellan tre sätt att betala.

Alt 1. Ecster Faktura - betala om 30 dagar

Väljer du faktura får du hem fakturan tillsammans med dina beställda varor. Fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum. 

Alt 2. Kortbetalning

Man kan välja att betala hela ordervärdet med betal- eller kreditkort. Vi accepterar för närvarande VISA och Mastercard. Det tillkommer inte någon kortavgift. Kreditkortsbetalning hanteras av vår betalningspartner DIBS-DebiTech för att garantera snabb och säker betalning. Så här går det till:

 1. Välj Kreditkort som betalningsmetod i kassan. Du länkas nu till DIBS-DebiTechs säkra betalningsserver.
 2. Välj typ av kreditkort, ange kortnummer, giltighetsdatum, kortets säkerhetskod (CVV) samt namn på kortinnehavaren. Vänligen observera att vid användande av e-kort bör du ange minst två månaders giltighetstid.
 3. En kontroll genomförs så kortuppgifterna stämmer samt att det finns täckning för köpet.
 4. Köpsumman reserveras först på ditt konto.
 5. När varorna skickas, dras pengarna från ditt konto och den reserverade summan överförs via DIBS-DebiTech till Nordic KidsWear AB.

DIBS-DebiTech som hanterar kortuppgifterna uppfyller kraven för PCI-DSS.

Alt 3. Delbetalning

När du väljer delbetalning som betalningsalternativet i kassan får du genast besked om din ansökan har beviljats och vi kan hantera ditt köp omgående. Skulle din ansökan inte bli beviljad kan du gå tillbaka och välja ett alternativt betalningssätt. Du kan ha ett eller flera pågående delbetalningsköp och Ecster sammanställer dem på en kontofaktura månatligen. Givetvis kan du när som helst under delbetalningstiden betala hela kvarvarande skulden.
Årsavgift:                                   0kr
Maximalt kreditbelopp 80 000kr  
Följande alternativ finns för delbetalning:
                                                                Aviavgift        Uppläggningsavgift     Ränta         Serviceavgift 

 • köp nu-betala nästa månad                29kr                    0kr                         0%                0%
 • 3 månader                                        25kr                  45kr                         0%                0%
 • 6 månader                                        25kr                195kr                         0%             0,5%   
 • 12 månader                                      25kr                295kr                         0%             1.0%
 • 24 månader                                      25kr                295kr                    9,95%                0%
 • 36 månader                                      25kr                295kr                    9,95%                0%

5. Frakt

Fraktavgiften är 49kr inom Sverige. Order överstigande 999kr skickas fraktfritt inom Sverige. Vid retur debiteras returfrakt 59:- Frakt vid byte till annan vara är kostnadsfri.

6. Transport

All transport sker med hjälp av Schenker Privpak.
Anmäl transportskador så fort som möjligt och utan dröjsmål till Schenker Privpak. Transportföretagets telefonnummer är 020-22 00 45

7. Ej utlöst försändelse

Vi debiterar 500 SEK för paket för fraktkostnader och administration vid icke utlöst försändelse. Inbetalningskort skickas med 10 dagars betalningsvillkor. Är betalning inte oss tillhanda inom den tiden överlämmnas ärendet till Inkasso.

8. Ångerrätt

Som kund hos Nordic KidsWear AB har du rätt att ångra ett köp inom 30 dagar från den dag du tog emot varan. Ångerrätten gäller dock inte använda produkter. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Meddelande om retur ska komma till oss via mail eller telefon senast 30 dagar från mottagandet av varan. Kontakta alltid oss innan du returnerar varan. För att snabbare kunna hantera ditt ärende ber vi dig uppge följande information:

 • ordernummer
 • fakturanummer
 • titel på de produkter du vill returnera.

För att returen ska godkännas måste den returnerade varan vara i väsentligt oförändrat skick. Varan bör förpackas väl, lämpligen i sin originalförpackning med tillhörande inneremballage och tillsammans med eventuella tillbehör, transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Sätt inga adresslappar direkt på varans förpackning utan lägg originalkartongen i en annan kartong. Vi ser gärna att du uppger orsak till returen i bifogar formulär. Skicka returen med bifogad fraktsedel. Spara ditt inlämningskvitto - tänk på att du ansvarar för returförsändelse! Nordic KidsWear AB åtar sig inget ansvar för transportskador till följd av dålig emballering vid retur.

9. Fel i vara

9.1 Fel vid leverans

Skulle du få en defekt eller fellevererad vara ska du kontakta kundservice direkt på info@isbjornofsweden.com alt 08-570 319 18 för snabbaste service, dock senast inom skälig tid om du som kund varit förhindrat att undersöka varan vid leverans. Vi tar emot felanmälan och återkommer med returanvisningar. Skicka varan i det skick den mottogs, åtföljd av en skade- eller felanmälan, så får du en felfri, rätt vara. Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller enligt konsumentköplagen att Nordic KidsWear AB vid köp gjort av konsument ska avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Nordic KidsWear AB. Nordic KidsWear AB har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet, t.ex. genom reparation, eller byta mot en felfri vara.

9.2 Fel under garantitiden

Vi garanterar att de varor du beställt är fria från tillverkningsfel under ett år, eller under den garantiperiod som gäller för din produkt, garanti gäller från det datum som produkten hämtats ut från Schenker Privpak Service Point alternativt Levererats. Garantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende. Den gäller inte heller vid yttre åverkan på produkten, som till exempel tappskador eller fukt.Garanti omfattar fabrikations- och materialfel och gäller själva varan, inte eventuella följdskador. Alla garantireparationer skall utföras av Nordic KidsWear AB. För mer specifik information om din produkts garanti var god se i bruksanvisningen till produkten. Vid garantiservice tar du kontakt med oss via kontaktformuläret på sajten, mail eller telefon. Vi ger dig instruktioner om hur du går till väga för att skicka varan på reparation. Observera att tillverkaren har upp till tre försök att reparera produkten innan de är skyldiga att byta ut den.

9.3 Reklamation

Meddelande om fel i vara måste lämnas inom skälig tid från det att du som kund upptäckte, eller borde ha upptäckt felet. Reklamationsrätten för en vara upphör under alla omständigheter efter 3 år, det är endast ursprungskund som har möjligheten att reklamera till Nordic KidsWear AB, om en produkt köps i andrahand gäller endast garanti via tillverkaren.

10. Säkerhet

Vi använder SSL (Secure Socket Layer), ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). SSL-protokollet behandlar data på olika sätt och krypterar informationen. Det krävs att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren.

11. Personuppgiftslagen

Dina personuppgifter skyddas av personuppgiftslagen. Denna lag bygger på EU-direktiv från 1995 och avser att öka skyddet för privatpersoners personliga integritet med hänsyn till det ökade antalet register och sammanställningar som lagras elektroniskt. Enligt personuppgiftslagen måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får ta del av när du anmäler dig för köp eller besöker vår hemsida kommer att behandlas av Nordic KidsWear AB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. I detta syfte har vi också behov av att kunna föra över dessa uppgifter till våra samarbetspartners. Informationen som samlas för att kunden ska kunna genomföra ett köp används endast för detta ändamål och kommer inte att spridas till någon utomstående, förutom i samband med att din beställning behandlas. Leveransadress och leveransvillkor är information som endast vår fraktpartner och våra leverantörer får ta del av. I praktiken innebär det att alltså denna typ av information ligger utanför vår direkta kontroll. Du har alltid möjlighet att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta får du ändra uppgifterna samt även välja att ta bort dem.

12. Reservationer

Nordic KidsWear AB reserverar sig för slutförsäljning samt att de varor kan utgå ur sortimentet. Vi kan inte garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel på denna hemsida.

13. Force Majeure

Nordic KidsWear AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsetts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

14. Lagen om distanshandel

Nordic KidsWear AB följer lagen om distanshandel. Läs mer här.

15. Tvist

Vid eventuell tvist kommer Nordic KidsWear AB att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationerl

Stäng