Fri frakt över 500 SEK inom Sverige | Snabb leverans | Öppet köp 30 dagar

Introducing ISBJÖRN of Sweden: Forged by Nature, Crafted for Adventure

In the vast, awe-inspiring landscapes of Sweden, where the untamed wilderness beckons and the elements reign supreme, a brand was born that embodies the spirit of exploration and adventure like no other. Enter ISBJÖRN of Sweden, a force to be reckoned with in the world of outdoor apparel, combining exceptional craftsmanship, sustainable practices, and a deep commitment to preserving the natural wonders that inspire their creations.


ISBJÖRN, meaning "polar bear" in Swedish, draws its name from one of nature's most resilient creatures—a symbol of strength, adaptability, and a fearless spirit that navigates the harshest environments with grace. Inspired by this remarkable animal, ISBJÖRN of Sweden was founded in 2005 with a vision to create high-performance outdoor clothing for children, ensuring they stay warm, dry, and comfortable, regardless of the weather conditions they encounter.


What sets ISBJÖRN apart from the competition is their unwavering dedication to sustainability. They understand that the future of our planet rests in our hands, and as such, they have made it their mission to minimize their environmental impact at every step of their production process. From carefully selecting eco-friendly materials to employing ethical manufacturing practices, ISBJÖRN has earned its reputation as a responsible brand that actively works towards a more sustainable future.


The craftsmanship and quality of ISBJÖRN's products are second to none. Every garment is meticulously designed and tested to ensure it meets the highest standards of performance and durability. Whether it's a waterproof shell, an insulating mid-layer, or a cozy fleece, ISBJÖRN garments are built to withstand the rigors of the outdoors, providing reliable protection and comfort to young adventurers, so they can fully immerse themselves in the wonders of nature.


But ISBJÖRN's commitment to excellence doesn't stop at functionality alone. Their designs also embody a timeless Scandinavian aesthetic, seamlessly blending style with practicality. Vibrant colors, sleek silhouettes, and attention to detail create a visually appealing range of clothing that allows children to express their individuality while feeling confident and ready to conquer any expedition that lies ahead.


Moreover, ISBJÖRN's passion for the environment extends beyond their products. They actively support environmental initiatives and organizations that share their vision for a greener planet. By partnering with like-minded organizations, they strive to protect the very landscapes that have inspired their designs, ensuring that future generations can continue to explore and enjoy the wonders of nature.


In conclusion, ISBJÖRN of Sweden stands as an epitome of excellence in outdoor apparel, driven by a deep respect for nature and a commitment to sustainability. With their top-notch craftsmanship, eco-conscious practices, and a genuine desire to foster a love for the great outdoors in the hearts of young adventurers, ISBJÖRN is a brand that ignites a sense of wonder and empowers children to embrace the wild beauty of our world. So, whether it's climbing mountains, exploring forests, or simply enjoying the magic of nature's playground, ISBJÖRN of Sweden is the perfect companion for every young explorer on their journey of a lifetime.


Warm Regards,
Maria Frykman Forsberg CEO, Co-founder

Vår Historia

Nordic KidsWear AB och varumärket Isbjörn i Sverige grundades 2005 av två kvinnliga entreprenörer och mammor. Affärsidén föddes när de fick sina första barn 2001 och inte kunde hitta några ändamålsenliga ytterkläder till sina små för att tryggt kunna behålla sin utomhuslivsstil. Isbjörn är ett livsstilsmärke som klär och utrustar morgondagens äventyrare. Målet är att erbjuda det bästa möjliga någonsin, för de som behöver det mest, nämligen våra barn. Med miljön i åtanke, hela vägen! Plagg från Isbjörn är designade och tillverkade för att uthärda ett tuffare klimat och en hårdare användning. Det kom därför som ett ganska naturligt val att välja den tuffaste björnen på planeten som symbol för varumärket - isbjörnen. Isbjörns kollektion täcker åldrarna 0-16 år och erbjuder alla nödvändiga lager som du kan behöva för att ditt barn ska kunna vara aktivt utomhus, på förskola, skola, i skidbacken eller bara på fritiden med familjen. Idag distribueras varumärket på 10 olika marknader och i över 300 exklusiva återförsäljare över hela världen. Inom organisationen, med våra återförsäljare, men även med våra kunder, talar vi ofta om Isbjörn´s DNA. Passionen i att erbjuda det bästa utan kompromisser på något plan. Att erbjuda en kollektion med en såväl hög teknisk prestanda som en uttalad hållbarhetstanke bakom och till det en tidlös skandinavisk design med rena linjer och klara färger. Varför nöja sig med mindre? Det är ganska enkelt faktiskt. Det som är bäst för ditt barn är sannolikt också bra för vår miljö.

Vi ses utomhus!
Maria & Camilla, grundare av ISBJÖRN of Sweden

Din varukorg(0 artiklar)

Varukorgen är tom
Totalt $0
Till kassan