Fri frakt över 500 SEK inom Sverige | Snabb leverans | Öppet köp 30 dagar

Köpvillkor

För att handla på Nordic KidsWear AB måste du ha fyllt 18 år. Vi förbehåller oss rätten att annullera ordrar från personer som uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar. Följande grundkrav gäller för att få betala mot faktura samt delbetala 1.Ingen betalningsanmärkning 2.Stadigvarande inkomst av tjänst 3. Årsinkomst överstigande 120 000 kr. Vid försenad eller utebliven betalning utgår en påminnelseavgift om f n 50kr samt dröjsmålsränta med 24% per år. Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för skrivfel och ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. Samtliga priser är inklusive moms. Du betalar en fraktkostnad per beställning, se punkt 5.

NORGES KÖPVILLKOR FINNS LÄNGRE NED PÅ SIDAN.

1. Leveranstid

Nu finns även möjlighet att välja hemleverans inom Sverige. Se leveranstiden i respektive produkts informationstext. Leveranstiden ( Sverige) är vanligtvis 2-4 arbetsdagar från beställningsdagen. Under säsongsrea är leveranstiden ca 2-7 arbetsdagar. Har produkterna du vill beställa olika långa leveranstider och du vill ha varor med kort leveranstid först bör du göra två separata beställningar. Vid eventuell leveransförsening meddelas du via e-post eller telefon om detta 7 respektive 20 dagar efter köpttillfället. Vid leveransförsening har du rätt att häva köpet. Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella prisfel.

2. Bekräftelse

När vi mottagit din beställning skickar vi dig snarast en bekräftelse per e-post med information om din order. Det är bra om du sparar detta mail för att ha till hands vid eventuell kontakt med oss.

3. Högsta orderbelopp och kreditgräns

Vid fakturering och delbetalning varierar kreditgränsen och beräknas när köpet slutförs. 

4. Betalningsalternativ

Klarna Checkout i Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Österrike där du har möjlighet till kortbetalning Visa/Mastercard/American Express/ Swish, alt bankbetalning direkt, faktura eller delbetalning.

5. Frakt

Fri frakt på köp över 500 SEK inom Sverige. Fraktavgift för köp under 500 SEK är 69 SEK inom Sverige. Hemleverans med Postnord inom Sverige 79 SEK. Returfrakt 79 SEK inom Sverige.

Leveranser sker med hjälp av Postnord ombud, Postnord hemleverans eller Schenker ombud.
Anmäl transportskador så fort som möjligt och utan dröjsmål till transportören.

Postnord: Gå via Isbjörns kundservice, info@isbjornofsweden.com 

Om ett paket är trasigt redan vid uthämtningen eller leverans vid dörren så bör du som kund neka att ta emot paketet.

6. Ej utlöst försändelse

Vi debiterar 500 SEK för paket för fraktkostnader och administration vid icke utlöst försändelse. Inbetalningskort skickas med 10 dagars betalningsvillkor. Är betalning inte oss tillhanda inom den tiden överlämmnas ärendet till Inkasso.

7. Ångerrätt

Som kund hos Nordic KidsWear AB har du rätt att ångra ett köp inom 30 dagar från den dag du tog emot varan. Ångerrätten gäller dock inte använda produkter. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick.

För att returen ska godkännas måste den returnerade varan vara i väsentligt oförändrat skick. Varan bör förpackas väl, lämpligen i sin originalförpackning med tillhörande inneremballage och tillsammans med eventuella tillbehör, transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Vi ser gärna att du uppger orsak till returen i bifogat formulär. Skicka returen med bifogad fraktsedel. Spara ditt inlämningskvitto - tänk på att du ansvarar för returförsändelse! Nordic KidsWear AB åtar sig inget ansvar för transportskador till följd av dålig emballering vid retur.

8. Fel i vara

8.1 Fel vid leverans

Skulle du få en defekt eller fellevererad vara ska du kontakta kundservice direkt på info@isbjornofsweden.com alt 08-570 319 18 för snabbaste service, dock senast inom skälig tid om du som kund varit förhindrat att undersöka varan vid leverans. Vi tar emot felanmälan och återkommer med returanvisningar. Skicka varan i det skick den mottogs, åtföljd av en skade- eller felanmälan, så får du en felfri, rätt vara. Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller enligt konsumentköplagen att Nordic KidsWear AB vid köp gjort av konsument ska avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Nordic KidsWear AB. Nordic KidsWear AB har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet, t.ex. genom reparation, eller byta mot en felfri vara.

8.2 Fel under garantitiden

Vi garanterar att de varor du beställt är fria från tillverkningsfel under ett år, eller under den garantiperiod som gäller för din produkt, garanti gäller från det datum som produkten hämtats ut från Schenker Privpak Service Point alternativt Levererats. Garantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende. Den gäller inte heller vid yttre åverkan på produkten, som till exempel tappskador eller fukt.Garanti omfattar fabrikations- och materialfel och gäller själva varan, inte eventuella följdskador. Alla garantireparationer skall utföras av Nordic KidsWear AB. För mer specifik information om din produkts garanti var god se i bruksanvisningen till produkten. Vid garantiservice tar du kontakt med oss via kontaktformuläret på sajten, mail eller telefon. Vi ger dig instruktioner om hur du går till väga för att skicka varan på reparation. Observera att tillverkaren har upp till tre försök att reparera produkten innan de är skyldiga att byta ut den.

8.3 Reklamation

Meddelande om fel i vara måste lämnas inom skälig tid från det att du som kund upptäckte, eller borde ha upptäckt felet. Reklamationsrätten för en vara upphör under alla omständigheter efter 3 år, det är endast ursprungskund som har möjligheten att reklamera till Nordic KidsWear AB, om en produkt köps i andrahand gäller endast garanti via tillverkaren.

9. Säkerhet

Vi använder SSL (Secure Socket Layer), ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). SSL-protokollet behandlar data på olika sätt och krypterar informationen. Det krävs att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren.

10. GDPR

När du genomför ett köp, en retur eller annan åtgärd inom ramen för dessa köpevillkor kommer vi att behandla dina personuppgifter. Detta gör vi för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och för att kunna erbjuda dig bästa möjliga upplevelse. I vår Integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

11. Reservationer

Nordic KidsWear AB reserverar sig för slutförsäljning samt att de varor kan utgå ur sortimentet. Vi kan inte garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel på denna hemsida.

12. Force Majeure

Nordic KidsWear AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsetts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

13. Lagen om distanshandel

Nordic KidsWear AB följer lagen om distanshandel. Läs mer här.

14. Tvist

För att handla på Nordic KidsWear AB måste du ha fyllt 18 år. Vi förbehåller oss rätten att annullera ordrar från personer som uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar. Följande grundkrav gäller för att få betala mot faktura samt delbetala 1.Ingen betalningsanmärkning 2.Stadigvarande inkomst av tjänst 3. Årsinkomst överstigande 120 000 kr. Vid försenad eller utebliven betalning utgår en påminnelseavgift om f n 50kr samt dröjsmålsränta med 24% per år. Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för skrivfel och ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. Samtliga priser är inklusive moms. Du betalar en fraktkostnad per beställning, se punkt 5.

KJØPSVILKÅR NORGE

INGA TULLKOSTNADER TILLKOMMER VID KÖP

For å handle hos Nordic KidsWear AB må du ha fylt 18 år. Vi forbeholder oss retten til å annullere ordrer fra personer som har oppgitt feil personopplysninger og/eller som har betalingsanmerkninger. Følgende grunnkrav gjelder for betaling mot faktura samt delbetaling 1. Ingen betalingsanmerkninger 2. Fast inntekt 3. Årsinntekt høyere enn 120 000 kr. Ved forsinket eller uteblitt betaling påløper et purregebyr på p.t. 50 kr samt forsinkelsesrente med 24 % per år. Fakta- og prisopplysninger oppgis med forbehold om skrivefeil og evt. uriktig angitte tekniske spesifikasjoner m.m. Samtlige priser er inkludert mva. Du betaler en fraktkostnad per bestilling, se punkt 5.

 1. LEVERINGSTID

Opplysninger om leveringstid finnes i informasjonsteksten for det aktuelle produktet. Leveringstiden (Sverige) er vanligvis 2–4 arbeidsdager fra bestillingsdato. Ved sesongsalg er leveringstiden ca. 2–7 arbeidsdager. Dersom produktene du vil bestille har forskjellig leveringstid og du ønsker å motta varene med kortest leveringstid først, bør du legge inn to separate bestillinger. Ved eventuell forsinket levering får du varsel på e-post eller telefon om dette henholdsvis 7 eller 20 dager etter kjøpet. Ved forsinket levering har du rett til å heve kjøpet. Vi reserverer oss mot utsolgte varer og eventuelle prisfeil.

 1. BEKREFTELSE

Når vi har mottatt bestillingen din, sender vi snarest en bekreftelse på e-post med informasjon om ordren. Ta vare på denne e-posten slik at du har den tilgjengelig dersom du får behov for å kontakte oss.

 1. HØYESTE ORDREBELØP OG KREDITTGRENSE

Ved fakturering og delbetaling vil kredittgrensen variere og beregnes ved fullføring av kjøpet. 

 1. BETALINGSALTERNATIVER

Klarna Checkout i Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Østerrike, som gir mulighet for kortbetaling med Visa/Mastercard/American Express, eller direkte bankbetaling, faktura eller delbetaling.

 1. FRAKT

Fri frakt over 1000 NOK. For bestillinger under 1000 NOK vil vi legge til et fraktgebyr på 100 NOK.

Returfrakt koster 150 NOK.

All transport utføres med hjelp av Postnord.
Meld fra om transportskader snarest mulig og uten ugrunnet opphold til transportselkapet.

 1. UAVHENTEDE PAKKER

Vi debiterer 500 SEK per pakke for fraktkostnader og administrasjon ved uavhentede pakker. Innbetalingskort sendes med 10 dagers betalingsfrist. Dersom vi ikke har mottatt betaling innen denne fristen, sendes saken til inkasso.

 1. ANGRERETT

Som kunde hos Nordic KidsWear AB har du 30 dagers angrerett på kjøpet fra den dagen du mottok varen. Angreretten gjelder imidlertid ikke for brukte produkter. Angrerett gjelder kun dersom varen er i vesentlig uforandret stand.

For at returen skal godkjennes, må den returnerte varen være i vesentlig uforandret stand. Varen bør pakkes godt, fortrinnsvis i originalemballasje med tilhørende inneremballasje, og sammen med eventuelle tilbehør. Transportskader på grunn av mangelfull emballering debiteres kunden. Vi vil gjerne at du oppgir returårsaken på det vedlagte skjemaet. Send returen med vedlagt fraktseddel. Ta vare på innleveringskvitteringen – husk at du er ansvarlig for returforsendelsen! Nordic KidsWear AB påtar seg ikke noe ansvar for transportskader som følge av dårlig emballering ved retur.

 1. FEIL PÅ VARE

8.1 FEIL VED LEVERING

Dersom du mottar en defekt eller feillevert vare, må du kontakte kundeservice umiddelbart på info@isbjornofsweden.com, eller eventuelt på telefon 08-570 319 18 for raskeste service, og senest innen rimelig tid dersom du har vært forhindret i å undersøke varen ved levering. Vi tar imot melding om feil og kommer tilbake med returinstruksjoner. Returner varen i samme stand som du mottok den i, med skade- eller feilmelding vedlagt, så får du en feilfri og riktig vare. Ved salg til forbruker (privatperson) fastsetter forbrukerkjøpsloven at Nordic KidsWear AB ved forbrukerkjøp skal utbedre feilen eller levere ny vare, dersom det kan skje uten urimelig kostnad eller ubeleilighet for Nordic KidsWear AB. Nordic KidsWear AB har dessuten alltid rett til å utbedre feilen, f.eks. ved reparasjon eller bytte mot en feilfri vare.

8.2 FEIL I GARANTIPERIODEN

Vi garanterer at varene du har bestilt er uten produksjonsfeil i ett år, eller i den garantiperioden som gjelder for ditt produkt, og denne garantien gjelder fra datoen da produktet hentes ut fra Schenker Privpak Service Point eller eventuelt leveres. Garanten gjelder ikke for feil som oppstår på grunn av at kunden selv har utført endringer på produktets funksjon og utseende. Den gjelder heller ikke ved ytre påvirkning på produktet, for eksempel misteskader eller fukt. Garanti omfatter fabrikasjons- og materialfeil og gjelder selve varen, ikke eventuelle følgeskader. Alle garantireparasjoner skal utføres av Nordic KidsWear AB. For mer spesifikk informasjon om garantien for ditt produkt, se bruksanvisningen for produktet. Ved garantiservice kan du kontakte oss via kontaktskjemaet på nettsiden, på e-post eller på telefon. Vi gir deg instruksjoner om hvordan du sender varen til reparasjon. Merk at produsenter har opptil tre forsøk på å reparere produktet før de er pliktige til å bytte det ut.

8.3 REKLAMASJON

Feil på varer må meldes innen rimelig tid etter at kunden oppdaget eller burde ha oppdaget feilen. Reklamasjonsretten for en vare opphører under alle omstendigheter etter 3 år, og kun den opprinnelige kunden har mulighet til å reklamere til Nordic KidsWear AB. Dersom et produkt kjøpes brukt, er det kun produsentens garanti som gjelder.

 1. SIKKERHET

Vi bruker SSL (Secure Socket Layer), en protokoll for sikker overføring av data via Internett (eller andre nettverk). SSL-protokollen behandler data på forskjellige måter og krypterer informasjonen. Det er et krav at SSL ikke er slått av i innstillingene for nettleseren.

 1. PERSONOPPLYSNINGSLOVEN

Personopplysninger beskyttes av personopplysningsloven. Denne loven bygger på EU-direktiv fra 1995 og har til hensikt å øke beskyttelsen for privatpersoners personlige integritet med tanke på det økte antallet registre og sammenstillinger som lagres elektronisk. Ifølge personopplysningsloven må vi be deg samtykke til at vi behandler opplysninger om deg. Alle personopplysninger du gir oss eller som vi mottar når du registrerer deg for kjøp eller besøker hjemmesiden vår, behandles av Nordic KidsWear AB i egenskap av personopplysningsansvarlig. Vi bruker informasjonen for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg ved kjøp. Derfor har vi også behov for å kunne videreformidle disse opplysningene til samarbeidspartnere. Informasjonen som samles for at kunden skal kunne gjennomføre kjøp, brukes kun til dette formålet og spres ikke til utenforstående, bortsett fra i forbindelse med behandling av bestillingen. Leveringsadresse og leveringsvilkår er informasjon som kun deles med vår fraktpartner og våre leverandører. I praksis innebærer det at denne typen informasjon ligger utenfor vår direkte kontroll. Du har alltid mulighet til å få vite hvilke personopplysninger som er registrert om deg. Dersom opplysningene er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du endre dem eller velge å slette dem.

 1. RESERVASJONER

Nordic KidsWear AB reserverer seg mot utsolgte varer og at varene kan gå ut av sortimentet. Vi garanterer ikke at alle bilder gjengir produktenes faktiske utseende nøyaktig. Vi reserverer oss dessuten mot eventuelle trykkfeil på denne hjemmesiden.

 1. FORCE MAJEURE

Nordic KidsWear AB er fritatt for konsekvenser av å unnlate å oppfylle sine forpliktelser ifølge denne avtalen dersom unnlatelsen skyldes omstendigheter som gir unntak som nevnt nedenfor, og dersom omstendighetene vanskeliggjør, forhindrer eller forsinker oppfyllelsen av forpliktelsene. Omstendigheter som gir unntak er blant annet myndigheters tiltak eller unnlatelser, nye eller endrede lover, konflikter på arbeidsmarkedet, blokade, brann, oversvømmelse, sabotasje, ulykker av større omfang eller andre typer naturkatastrofer. I force majeure inngår også myndigheters beslutninger som påvirker marked og produkter negativt, f.eks. restriksjoner i indikasjon, advarselstekster, salgsforbud osv. unormal markedsnedgang samt eventuell kriminell aktivitet som selskapet utsettes for og som påvirker virksomheten.

 1. FORBRUKERKJØPSLOVEN

Nordic KidsWear AB følger forbrukerkjøpsloven. Les mer her.

 1. TVIST

Ved en eventuell tvist vil Nordic KidsWear AB følge Forbrukerrådets anbefalinger

Din varukorg(0 artiklar)

Varukorgen är tom
Totalt $0
Till kassan