Fri frakt över 500 SEK inom Sverige | Snabb leverans | Öppet köp 30 dagar

Nordic KidsWear AB Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Det är viktigt att du tar del av och förstår policyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor info@isbjornofsweden.com.

Personuppgiftsansvarig
Nordic KidsWear AB 556675- 5772 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på Nordic KidsWear. Behandling sker enligt gällande lagstiftning.
Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?
• För att kunna hantera beställning/ köp.
• För att kunna hantera kundserviceärenden.
• För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar.
• För att kunna hantera dina erbjudanden.
• För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.
• För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster.

Lagringsperioder av ändamål: Max 7 år.

De personuppgifter som behandlas gällande fullföljande av köpet är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Betalinformation (t ex transaktionsreferens, transaktionstidpunkt, kortnummer).
 • Kundnummer
 • Betalningshistorik
 • Orderinformation

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal 

 

För att kunna marknadsföra produkter och tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att skicka direktmarknadsföring via e-post, sociala medier eller andra liknande digitala kanaler för kommunikation.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster.
De personuppgifter som behandlas är:
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Bostadsort
 • Uppgifter om genomförda köp.

Laglig grund: Berättigat intresse.

Nyhetsbrev,

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev samtycker du till att få ytterligare digital kommunikation från Isbjörn of sweden. Du kommer att få uppdateringar om nya produkter, berättelser och exklusiva erbjudanden. För att avsluta prenumerationen från vår e-postlista – klicka på länken "Avregistrera från den här listan" längst ned i våra e-postmeddelanden. Personuppgifter: Namn, e-postadress, boland, IP-adress, orderinformation.
Rättslig grund: Berättigat intresse

 

För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kommunicera med deltagare som deltar i en tävling.
 • Kunna göra identifikation och ålderskontroll.
 • Utse vinnare och förmedla vinster.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Personnummer eller ålder.
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose ditt och vårt intresse av att genomföra och hantera tävlingar och event.

För att kunna hantera kundtjänstärenden behandlar vi följande personuppgifter:

 • Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier).
 • Kunna göra identifikation.
 • Utreda klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support).

De kategorier av personuppgifter som behandlas är :

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
 • Tekniska uppgifter om din utrustning som är nödvändig för supportärenden.
 • Personnummer

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden.

 

Delning och överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan också komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag som Nordic KidsWear samarbetar med t ex när det gäller marknadsföring, mediebyråer, distribution och transporter, betallösningar och IT-tjänster. När dina personuppgifter delas med Nordic KidsWear partners ska uppgifterna behandlas enligt Nordic KidsWear instruktioner och för Nordic KidsWear räkning, samt endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Nordic KidsWear har samlat in informationen.

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgifts- biträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med: 1) Transporter (logistikföretag och speditörer). 2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). 3) Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, nyhetsbrevs leverantörer). 4) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar). 

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.  

Vi har avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav. 

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är: 1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott. 2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer). 3) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering. 

Var behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT- system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler). Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder.  

 

Lagring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för. I marknadsföringssyfte används inte information om köptransaktioner som är äldre än 1 år. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Rätt till tillgång: Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Nordic KidsWear som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till rättelse: Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. 

Rätt till radering: Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Nordic KidsWear med undantag av följande situationer

 • Du har ett pågående ärende med kundservice
 • Du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
 • Du har en obetald skuld hos Nordic KidsWear, oberoende av betalningsmetod
 • Om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Rätt till begränsning: Du har rätt att kräva att Nordic KidsWear begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste Nordic KidsWear begränsa all  hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter
Om Nordic KidsWear inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

Om cookies

Personuppgifter kan samlas in när du använder isbjornofsweden.com och då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare.

Vad är en cookie?

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en textfil under en längre tid, men har ett utgångsdatum. Denna cookie syftar till att exempelvis tala om för dig vad som är nytt sedan senaste besöket. Den andra typen av cookie är en så kallad sessionscookie, som saknar utgångsdatum. Textfilen sparas temporärt så länge som du är inne och surfar på en sida, och hjälper exempelvis till med att hålla reda på vilket språk som du vill använda dig av. Så snart som webbläsaren stängs ner raderas också textfilen.

Varför använder vi oss av cookies?

Vi använder cookies på Isbjörn of Sweden hemsida, detta är små textfiler som sparas på din webbläsare. Vår webbserver använder dessa cookies för att ge dig tillgång till några av de funktioner som finns på webbplatsen. Genom att acceptera våra allmäna villkor och/eller denna sekretesspolicy, och genom att använda Isbjörn of Swedens hemsida, samtycker du till behandling av cookies. Du kan stänga av användandet av cookies i säkerhetsinställningarna i den webbläsare om du inte accepterar användandet. Du kan även ställa in din webbläsare att fråga varje gång vår hemsida försöker placera en cookie i din webbläsare, samt kan du använda din webbläsare för att ta bort tidigare sparade cookies. 

Hantering av personnummer

Vi behandlar bara ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns annat beaktansvärt skäl. I de fall där det är tillräckligt, använder vi istället ditt kundnummer för att minimera användningen av personnummer i så stor utsträckning som möjligt.

Kontakt

Om du anser att Nordic KidsWear behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta vårt personuppgiftsombud på Telefonnummer: 08-570 319 18

Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande
Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.

Din varukorg(0 artiklar)

Varukorgen är tom
Totalt $0
Till kassan

Vi rekommenderar