Fri frakt över 500 SEK inom Sverige | Snabb leverans | Öppet köp 30 dagar

Bluesign®

Den grundläggande idén bakom bluesign® är att kombinera aspekter för hälsa, vattenåtgång, kemikalie och luftutsläpp i en enda standard.        

Bluesign®-standarden garanterar att produkter längs hela produktionskedjan endast innehåller komponenter och passerar genom processer som är ofarliga för människor och miljö.

Med ett praktiskt och lösningsorienterat förhållningssätt skapar Bluesign® transparens längs hela den textila produktionskedjan.    

Bluesign® System Partner

I Januari 2013 blev Isbjörn of Sweden bluesign®System Partner. Som bluesign®System Partner får vi kunskap och hjälp med vårt arbete att bli ännu mer miljövänliga. Idag är är mer än 80% av våra material bluesign® certifierad med målet att bli ännu bättre.

 

De fem principerna i bluesign® systemet!

Vad är meningen med ett hållbart textilt företag? Jo, det betyder att bevara värdefulla resurser. Att minimera miljöpåverkan och att använda sig av de innovationer som finns för att möjliggöra detta. Om alla parter i industrin ansvarar för sina ingående komponenter och processer i de olika stegen av att ta fram ett textilt plagg, från ax till limpa, och gör de på grundval av nedan fem tydliga principer. Då har ni svaret på vad bluesign försöker åstadkomma. I denna anda kommer textilindustrin att kunna garantera hållbarhet till både konsument och för miljön.

 

 • Resurs produktivitet - hållbar användning av energi och råvaror

  Resurs produktivitet definierar en ekologisk och ekonomisk vilja att producera textilier med maximal kvalitet och mervärde genom att minimera resursförbrukningen samt minska miljöpåverkan.
  Hur ska man då uppnå det? Jo, genom att använda så få resurser som möjligt under hela processen och därmed eftersträva en automatiskt kostnadseffektivitet. Miljöpåverkan minskar medan mervärdet av produkterna ökar. Det man vill åstadkomma är att textilföretagen ska minska sitt ekologiska fotavtryck, som kan översättas i andelen energi- och materialinmatning per kilogram tillverkade textilprodukter. Med andra ord: Det bluesign® Systemet hjälper till med är att optimera processens effektivitet genom att minimera både energi- och materialinmatning.

 

 • Konsumentsäkerhet - ansvar för människor och miljö

  Dagens konsumenter efterfrågar inte bara kvalitet och ett bra pris i relation till prestandan på produkten, de är också mer och mer medvetna och känsliga för under vilka förhållanden produkten har tillverkats. Därför har konsumentsäkerhet kommit till att omfatta både ock, d.v.s löfte om en högkvalitativ textilprodukter utan hälsorisker men också en efterlevnad om att hållbarhet i varje steg av tillverkningsprocessen. Tack vare sin helhetssyn kan bluesign® systemet säkerställa att konsumenten erhåller en ekologiskt högkvalitativ textil samt ett rent samvete. Under hela kedjan i produktionsprocessen tillämpas endast komponenter och teknik som har den lägsta möjliga påverkan på människors hälsa och miljön. Med andra ord: bluesign® Systemet möjliggör för proaktiva tillverkare att uppfylla kravet på en hållbar och tillförlitlig slutprodukt – detta långt innan rättsliga förpliktelser kommer att tvinga dem att agera.

 

 • Vattenförbrukning ett förbättrat skydd för den naturliga cirkulationen

  En kontrollerad vattenförbrukning innebär kontroll av alla steg från åtkomst till rent vatten, mängden vatten man förbrukar och hur man hanterar reningen av den vattenmängd man förbrukar. Syftet är att minska effekterna till ett minimum av påverkan på vattenmiljön. Bland de effektivaste sätten att åstadkomma detta är att använda hållbara komponenter t.ex vid infärgning, optimera produktionen och att använda en effektiv avloppsreningsteknik. Bluesign® systemet specificerar kraven på kontroll av vattenföroreningar. En intelligent val av processkomponenter bidrar till att minimera mängden skadliga ämnen i avloppsvattnet. Som en konsekvens, kan den grundläggande kontamineringen av avloppsvattnet Tillverkarna uppmanas att installera en väl fungerande avloppsrening. Permanenta efterlevnadskontroller i kombination med att strikta gränsvärden sätts för avloppsvattnet, säkerställer kvaliteten på avloppsvattnet. Med andra ord: Med hänsyn till lokala förhållanden, hjälper bluesign® systemet att säkerställa att endast vatten som uppfyller dessa kriterier får återföras in i den naturliga cirkulationen.

 

 • Luft utsläpp - mindre luftföroreningar för ett bättre klimat

  Varje processteg av textilproduktion orsakar luftutsläpp. Orsaker till detta inkluderar alla steg från framtagning av råmaterial, kemikalier såsom färg, impregnering, laminering etc. Dessutom bidrar fabrikens anläggning som sådan och den energiproduktion som den skapar genom att bara ”vara igång”. en är också faktorer. Bluesign® Systemet inriktar sig här på att ställa krav på valet av råvaror och kemiska produkter. Den anger strikta kriterier för ämnen och dess ingående komponenter. Syftet är att minska CO2-utsläppen under hela tillverkningsprocessen, från ax till limpa. Frånluft måste rengöras och återvinnas med adekvat miljöteknik. Med andra ord: bluesign® Systemet möjliggör en minskning av utsläppen av växthusgaser och för att aktivt bidra till klimatskyddet.

 

 • Arbetsmiljö & säkerhet - förbättra arbetsvillkoren

  Hälsa och säkerhet för de anställda inom textilindustrin måste skyddas genom strikta riktlinjer. Lokaliserade problem måste Säkerhetsåtgärder utifrån den riskpotential som användandet av kemiska ämnen utgör, är obligatoriska. Vid användning av kemikalier under textil tillverkningsprocessen, är det viktigt med en noggrann och säker hantering med avseende på de anställdas hälsa. Därför erbjuder bluesign® systemet ett obligatoriskt utbildningsprogram för de anställda angående lagring och hantering av skadliga ämnen. Under hälsa och säkerhet ingår också ett skydd mot miljöföroreningar såsom damm och buller. Med andra ord: med bluesign® systemet, kan arbetsförhållandena på fabrikerna utvärderas utifrån exakta säkerhetsriktlinjer. Och vid behov kommer lämpliga åtgärder fastställas.

 

 

Din varukorg(0 artiklar)

Varukorgen är tom
Totalt $0
Till kassan

Vi rekommenderar